Klachten

Klachten

Liever klachten voorkomen

Klachten krijgen is altijd erg vervelend. Het liefst wilt u deze klachten voorkomen. Dentaxa kan helpen bij het opstellen van protocollen voor de omgang met klagende patiënten. Hiermee kunt u in de praktijk de ontevreden patiënt vroeg herkennen en actie ondernemen om te voorkomen dat de patiënt een klacht indient of ontevreden blijft. Met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg is de verplichting van aansluiting bij een klachtencommissie komen te vervallen. De praktijk moet dus zelf een regeling treffen en binnen 6 (eventueel 10) weken een oordeel over de klacht geven. Op welke manier de klacht wordt beoordeeld mag de zorgaanbieder dus zelf bepalen. De zorgaanbieder moet wel regelen dat de patiënt voor advies en begeleiding terecht kan bij een klachtenfunctionaris. De zorgaanbieder kan er voor kiezen om zelf de klachten te beoordelen, dit over te laten aan een klachtenfunctionaris of de regeling van de klachtencommissie te behouden. Wanneer u de termijn overschrijdt of de patiënt het niet eens is met het eerste oordeel, kan de patiënt naar een externe geschilleninstantie stappen om de klacht nogmaals te laten beoordelen. Het oordeel van deze geschilleninstantie is bindend. Als mondzorgprofessional kunt u dit oordeel dus niet naast u neerleggen. In het geval van een schadeclaim kan de geschilleninstantie zelfs een schadevergoeding van maximaal €25.000,- toekennen. De uitspraken van de geschilleninstantie worden openbaar gemaakt waarbij personen wel geanonimiseerd worden, maar de naam van de zorgaanbieder niet. Het is voor de tandarts dus belangrijk om vanaf het begin af aan goed om te gaan met klachten en claims van patiënten. Zo kan voorkomen worden dat u uiteindelijk vast zit aan het oordeel van de geschilleninstantie en/of een blijvende verstoorde relatie met uw patiënt heeft.

Toch een klacht gekregen?

Wanneer u toch een klacht heeft ontvangen van een patiënt kan Dentaxa u uitleggen welke mogelijkheden u heeft en advies geven over welke stappen u nu het beste kan nemen. Wij kunnen u gratis het eerste advies geven en indien u dit wenst kunnen wij u daarna verder begeleiden, bijvoorbeeld bij het opstellen van een schriftelijke reactie of het bijwonen van een gesprek met de patiënt.

Abonnement klachtenbehandeling

Met het abonnement klachtenbehandeling van Dentaxa kunt u een jaar lang alles rondom uw klachten laten regelen. Wij verzorgen voor u het contact met patiënten die een klacht hebben ingediend en zullen trachten om voor beide partijen tot een bevredigende oplossing te komen door middel van bijvoorbeeld bemiddeling. Dit abonnement bevat ook jaarlijks twee uur aan gratis adviesgesprekken over andere juridische zaken. Wij zorgen ervoor dat u voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg over de klachtenregeling. Voor meer informatie, neem contact met ons op.

Sociaal

Contact Gegevens

Adres: Zocherstraat 9-I
1054 LP Amsterdam
Telefoonnummer: 020 261 67 38
E-mail: info@dentaxa.nl
KvK-nummer: 64631664
BIG-nummer: 49920469302