Personeelszaken

Personeelszaken

Vergewisplicht

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht werkgevers om het verleden van toekomstige werknemers na te gaan voordat zij personeel aannemen. Wilt u advies over hoe u dit het beste kunt doen, neem dan telefonisch of via onderstaand formulier contact met ons op. Wij kunnen u specifiek advies geven of bijvoorbeeld begeleiden bij het maken van een protocol waarin u vastlegt op welke wijze u zult voldoen aan de vergewisplicht bij het aannemen van nieuw personeel. Ook kunnen wij dit deel van u overnemen door uw potentiële werknemers voor u te screenen.

Disfunctioneren

Wanneer u de samenwerking met een werknemer beëindigt wegens disfunctioneren, moet u hiervan melding maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wilt u weten of u deze melding moet maken of ander advies hierover?

Buitenlands personeel

Door het tekort aan tandartsen in Nederland en het overschot aan tandartsen in bijvoorbeeld Spanje kan het soms aantrekkelijk of noodzakelijk zijn om een tandarts met een andere nationaliteit in dienst te nemen. Deze tandartsen zijn echter niet altijd BIG-geregistreerd en een andere tandarts is eindverantwoordelijke voor zijn of haar handelen. Ook de taalbarrière of andere tandheelkundige inzichten kunnen soms een belemmering vormen. Dentaxa kan u voorzien voor advies bij het aannemen van buitenlands personeel, zodat u achteraf niet voor verrassingen staat als de samenwerking onverwachts toch niet het gewenste resultaat heeft.

Sociaal

Contact Gegevens

Adres: Zocherstraat 9-I
1054 LP Amsterdam
Telefoonnummer: 020 261 67 38
E-mail: info@dentaxa.nl
KvK-nummer: 64631664
BIG-nummer: 49920469302