Praktijkvoering

Praktijkvoering

Voor iedereen duidelijkheid

Hoe gaat iedereen om met klachten? Wanneer patiënten contact opnemen met de praktijk om een klacht neer te leggen, is het zeer van belang dat van het begin tot het einde de omgang met patiënten op een goede manier verloopt. De kans is dan het grootste dat er een goede oplossing gevonden wordt en de patiënt zijn klacht niet elders officieel indient. Ook is het van belang om protocollen in de praktijk te hebben zodat de kwaliteit hoog blijft. Dentaxa kan beoordelen of u alle zaken goed geregeld heeft en adviezen geven over eventuele verbetering van uw kwaliteitsbeleid. Dentaxa kan u ook helpen om een goed protocol op te stellen zodat alle medewerkers in de praktijk weten wat ze moeten doen wanneer zij geconfronteerd worden met een klacht. Ook met het opstellen van andere protocollen kan Dentaxa u van dienst zijn.

Veilig melden van incidenten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders een regeling te treffen waarbij incidenten via een veilig systeem gemeld kunnen worden en daardoor gebruikt kunnen worden voor kwaliteitsverbetering. Dentaxa kan u helpen om dit systeem op een goede wijze in te richten (voldoende beveiligd) en een protocol opstellen over hoe en wanneer door medewerkers in de praktijk gemeld kan worden.

Communiceren over incidenten

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) bent u als praktijk verplicht om de patiënt te informeren over incidenten. Wilt u weten of er sprake was van een incident of wat u allemaal aan de patiënt moet vertellen en hoe? Neem dan contact met ons op.

Privacykwesties

Waar moet u op letten bij het gebruik van gegevens van de patiënt? Kunt u zomaar gegevens opsturen naar een collega? Wat kunt u vermelden bij een intercollegiaal overleg? Wat doet u als de patiënt het dossier wil hebben of inzien? Hoe moet de patiënt het dossier opvragen bij een overstap naar een andere praktijk? Neem voor advies contact met ons op.

Kwaliteitsjaarverslag

De praktijk is verplicht om een kwaliteitsjaarverslag op te stellen. Wilt u advies hierover of een format van een kwaliteitsjaarverslag? Neem dan contact met ons op.

Sociaal

Contact Gegevens

Adres: Zocherstraat 9-I
1054 LP Amsterdam
Telefoonnummer: 020 261 67 38
E-mail: info@dentaxa.nl
KvK-nummer: 64631664
BIG-nummer: 49920469302